Fremtidens ABA-anlæg

ASSIGN Alarm og Beredskab

— ABA alarmer direkte på mobilen —

ASSIGN Alarm og Beredskab er resultatet af et samarbejde
mellem TDC Alarmnet, beredskaber, installatører, producenter,
anlægsejere og Order Group.

Med et fælles situationsbillede styrkes den samlede
opgaveløsning ved en ABA alarm. Situationsbilledet vises for
anlægsejer, beredskab og udvalgte tilknyttede.
Informationerne fra ABA anlægget vil styrke det interne
beredskab hos anlægsejer og give redningsberedskabet vitale
informationer, som kan være medvirkende til en hurtigere og
mere målrettet indsats.

ASSIGN Alarm og Beredskab giver anlægsejer og
redningsberedskabet detaljeret information om, hvor og hvad
alarmen kommer fra samt information om alt fra oplagring af
kemi til mødeplaner, beredskabsplaner og
værdiredningsplaner.

Med denne information til rådighed så snart alarmen er gået,
kan udrykningstiden bruges på overvejelser omkring
førsteindsats og give en direkte tidsbesparelse og mindre
brandspredning til følge.

Informationen er tilgængelig på PC og mobile enheder såsom
tablets og smartphones, så turen forbi ABA anlægget kan derfor
spares væk, da man har direkte overblik over situationsplaner
og O-planer på disse enheder.

Systemet kan ved en ABA alarm give differentieret og målrettet
information til anlægsejer, risikokoordinatorer,
forsikringsselskaber, beredskaber, skadeservice, installatører
mf.

Order Group har udviklet platformen som kan tilgås af alle
parter og som kan bruges til opbevaring og visning af data samt
statistik.

Der er lavet aftale med TDC Alarmnet om transporten af disse
data således, at Alarmnettets infrastruktur sammen med
platformen skaber enorm driftsikkerhed.
Systemet kan bruges sammen med alle kendte ABA anlæg- nye
som gamle.

ABA anlægget afsender automatisk besked til både anlægsejer
og beredskab (mf.), digitale situationsplaner og O- planer med
angivelse af detektorplacering vil være tilgængelige og et evt.
brandforløb vil kunne observeres og følges.

Vores platform integrerer også TVO (videoovervågning)
således, at det er muligt at få billeder fra kameraer ved en
alarm.

Det er muligt at sende signaler retur fra platformen således, at
der kan åbnes nøglebokse/døre fra platformen.
Desuden har systemet også en digital driftsjournal, som nemt
dokumenterer det daglige arbejde på anlægget.

Systemet er i konstant udvikling, så flere funktioner vil blive
tilføjet i takt med udbredelsen og brugernes feedback.
Hvis der er spørgsmål eller detaljer, som I ønsker uddybet, så
glæder vi os til at høre fra dig.

 

 

Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere

Kontakt info

  • Narvervej 28 D, 4000 Roskilde
  • +45 44 22 70 40
  • info@ordergroup.dk